Kancelaria Radcy Prawnego

Paulina Klein

O kancelarii

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w celu ochrony interesów prawnych klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. W swojej działalności dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie, w sposób rzeczowy i rzetelny, zgodnie z wiedzą i sztuką prawniczą.

Naszą pracę charakteryzuje indywidualne podejście do Klienta oraz zrozumienie jego potrzeb i celów. Szczególny nacisk kładziemy na zachowanie dobrej atmosfery współpracy z osobami, które powierzyły nam prowadzenie swoich spraw. Zachowując zasady etyki radcy prawnego, dbamy o bezpieczeństwo i poufność powierzonych nam informacji.

Właściciel kancelarii, radca prawny Paulina Klein jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod nr GD/GD/2685. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej oraz prowadzenia spraw sądowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym oraz prawie gospodarczym.

Nasze usługi

Zakres świadczonych usług przez Kancelarię polega przede wszystkim na: udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, pism procesowych i umów, reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższymi oraz organami administracyjnymi, a także inicjowaniu i nadzorowaniu przebiegu postępowania egzekucyjnego w ścisłej współpracy z Klientem oraz Komornikiem.

Obsługa prawna obejmuje w szczególności następujące specjalizacje:

prawo cywilne,
prawo gospodarcze,
wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe,
sprawy spadkowe,
prawo rodzinne i opiekuńcze,
prawo pracy,
sprawy egzekucyjne,
prawo administracyjne,
zastępstwo prawne.

Nasze wynagrodzenie

Usługi z zakresu pomocy prawnej są niezwykle zróżnicowane i wymagają indywidualngo podejścia także w zakresie ustalania wynagrodzenia.

Wysokość i sposób obliczenia honorarium ustalana jest wspólnie z Klientem, każdorazowo przed przyjęciem zlecenia w oparciu o kryteria: nakładu pracy niezbędnego do załatwienia sprawy, stopnia złożoności sprawy, przewidywanego czasu potrzebnego do załatwienia sprawy wartości dochodzonego roszczenia, czy terminu wykonania usługi.

W zależności od preferencji Klienta oraz rodzaju świadczonej usługi prawnej Kancelaria proponuje następujące warianty rozliczeń:


WYNAGRODZENIE
GODZINOWE

Stawka wynagrodzenia ustalana jest za każdą wykonaną godzinę pracy radcy prawnego.

WYNAGRODZENIE
ZADANIOWE

Ustalane jest dla konkretnej zleconej usługi, bądź prowadzonej sprawy.

WYNAGRODZENIE
RYCZAŁTOWE

Stosowane przy zleceniu stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenie określona jest stałą stawką miesięczną.

WYNAGRODZENIE Z PREMIĄ
ZA SUKCES

Wynagrodzenie to poza uzgodnioną wysokością, obejmuje dodatkową premię za osiągnięcie wyznaczonego celu.

Jak nas znaleźć

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Paulina Klein

tel. 660 57 47 13
e-mail: kancelaria.klein@gmail.com

83-000 Pruszcz Gdański,
ul. Chopina 5/1
83-000 Pruszcz Gdański,
ul. Jana z Kolna 1/21

Znajdziesz nas również na: